Dzisiaj mamy: Czwartek 23.09.2021

Historie Parku

Pozemek, na kterém se Park nachází, byl obrovský a děsivý. V 75 proc. byl pokryt haldami, důlním odpadem, mělkými doly, dírami, močály, smetišti, a v menší části zemědělskými pozemky. Tato měsíční krajina se rychle změnila na více než 600 ha luk, lesů, zahrad, shluků netypických druhů rostlin a zvířat. Pro nivelizaci vlivu špatné půdy na flóru (půda o hloubce od 0,2 do 0,7 cm silně podzolovaná, písečně – hliněná, polopropustná, s kyselostí ph 3 – 4), bylo přemístěno cca3,5 mln.m3 a přivezeno 0,5 mln m3 zeminy a rašeliny. Tak vznikl jeden z největších městských parků v Evropě. Rozhodnutí o jeho vytvoření padlo v prosinci roku 1950 na zasedání Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. Propagátorem a iniciátorem jeho vzniku byl gen. Jerzy Ziętek, který stanul v čele Komitetu Budowy WPKiW. V červenci roku 1951 roku byla zahájena výstavba, která měla být pokusem o obnovení života v prostředí, zdevastovaném průmyslem. Těžební haldy se proměnily v „zelený ostrov“ v samém centru průmyslové aglomerace. Park vznikal v trojúhelníku tří měst: Katowic, Chorzowa a Siemianowic Śląskich. V té době byl Park jediným svého druhu přírodně-rekreačním objektem takových rozměrů nejen na území Polska, ale i Evropy, a dodnes je jedním z největších předsevzetí tohoto typu. Byl to také v Evropě pionýrský a největší v zemi, povedený pokus o obnovení života, v průmyslem zdevastovaném životním prostředí.

Jeho výstavba byla od začátku masovou
akcí společnosti. Do prací se zapojily tisíce osob: od školní mládeže po zaměstnance úřadů. Závody zajišťovaly dopravu materiálu, lidé zasílali peněžní dary, probíhal prodej filatelistických suvenýrů s doplatkem na výstavbu WPKiW a mnoho jiných akcí, díky kterým byla sbírány prostředky na rozšíření Parku. Projektant Parku, prof. Władysław Niemirski zohlednil různorodost programu budoucí činnosti Parku a spojil jeho základní předpoklady činnosti s již existujícími topografickými podmínkami. Navrhl mezi jinými v rámci plochy zeleně dvě zóny: tichou, hustě osazenou stromy a keři, která měla sloužit pasivnímu odpočinku, a kulturně-zábavnou zónu pro aktivní odpočinek. V nich pak následně vydělil šest sektorů, včetně mládežnického sektoru, kde mezi jinými na pozemku staré cihelny? Vznikl zábavní park. Pomalu parková scenérie se stávala stále více různorodá, bylo vystavěno 9 fontán, včetně hlavní, která stojí v samém srdci parku.

Až 13 ha obsadila festivalová část,
ve které se nachází velký taneční kruh a dva malé s jevištěm. Každý večer se zde konaly taneční večírky, umělecké akce. V 50-tých letech v parku stále přibývaly nové investice: stadion, zoo, zábavní park, planetárium. Od roku 1957 začala jezdit nízká lanovka, jediná toho typu v Evropě (a Maďarsko, region Miskolce?). Na trase delší než 5 km vozila návštěvníky mezi jinými do zábavného parku a do zoo. O deset let později byla spuštěna lanovka „Elka”. Procházející se měli k dispozici 70 km uliček, 2400 laviček, 850 křesel a lehátek. W 1962 roku zahájil svou činnost Ośrodek Turystyczny PTTK, který – jak uvádějí zdroje – ve spolupráci s většinou cestovních kanceláří v Polsku plánoval turistický ruch ve Slezsku. K dispozici měl dokonce dva autobusy značky „San”. O rok později začal fungovat Ośrodek Harcerski, mládež měla k dispozici tzv. pavilon sportu, kemp, stanové pole. Jednou z nejúspěšnějších investic se stal Ośrodek Sportów Wodnych, který se nachází u rybníku spojeným s Kanałem Regatowym. Bylo zde možné vypůjčit si kajaky, šlapadla, a dokonce projet se motorovým člunem. V neděle a o svátcích do parku přicházelo až 150 tis. osob. Ti, kteří dávali přednost tichu a klidu rádi navštěvovali slavný pavilon labutí, svatyni Petrycha, rozárium nebo již neexistující alpinárium, jehož současným nástupcem je bylinná zahrada, která se nachází v jiné části parku. Jiní se zase vyžívali v zábavním parku. Park měl být místem, kde každý najde něco pro sebe.

Kalendárium

12. 1950 rok – zasedání Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, padá rozhodnutí o vzniku WPKiW
07.1951 rok – zahájení výstavby parku
07.1956 rok – dokončení výstavby Stadionu Śląskiego
1954 rok – zahájení výstavby Śląskiego Ogrodu Zoologicznego
12. 1955 rok – otevření Planetarium Śląskiego
1957 rok – zahájení výstavby Śląskiego Wesołego Miasteczka
1957 rok – spuštění úzkokolejky
07. 1961 rok – otevřen Ośrodek Postępu Technicznego
15.12.1962 rok – činnost zahajuje Ośrodek Turystyczny PTTK
1963 rok – koná se první umělecký plenér, (poslední v roce 1983). Díky nim vzniká Galeria Rzeźby Śląskiej
1963 rok – otevřen Ośrodek Harcerski
12. 06. 1966 rok – otevření koupaliště Fala
07.09. 1967 rok – spuštění lanovky Elka
24. 06. 1968 rok – slavnostní otevření Rosarium
1968 rok – vzniká Hala Wystaw Kapelusz
05. 1975 rok – vzniká Górnośląski Park Etnograficzny
2007 rok – vzniká Park Linowy Palenisko

na gĂłrÄ~Y strony wstecz
Copyright © 1995-2011 Park Śląski